MENI

Podžić, Sifet

Dom Dom naroda
Stranka Demokratska fronta - Željko Komšić
Klub Klub bošnjačkog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
E-mail [email protected]
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

(podaci po izboru delegata)

Datum i mjesto rođenja 1.5.1959., Žepa
Zanimanje penzioner (oficir, diplomata)
Stručna sprema doktor političkih nauka
Oblast političke nauke
Srednja škola srednja vojna škola od 1974. do 1978.

Fakultet

vojna akademija od 1980. do 1984.
Magisterij Diplomatija u savremenom svijetu od 2009. do 2011.
Doktorat Doktor političkih nauka 2014.
Ostalo / specijalizacije Evropska sigurnost u Njemačkoj NATO centar od 2002. do 2003.
Radno iskustvo ambasador BiH u Bugarskoj od 2009. do 2012.
general u OSBiH od 2004. do 2009.
oficir u ARBiH i Vojsci Federacije BiH od 1992. do 2004.
oficir u bivšoj JNA od 1980. do 1992.
mlađi oficir u bivšoj JNA od 1978. do 1980.
Strani jezici engleski
slovenski

DELEGATSKA PITANJA I ODGOVORI
  • Delegatska pitanja te na njih prispjele odgovore u sazivu 2014. - 2018. godine možete potražiti OVDJE