MENI

Pamuk, Mustafa

Pamuk, Mustafa
Dom Dom naroda
Stranka SBiH
Klub Klub bošnjačkog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Datum i mjesto rođenja:
1.2.1937., Brda, Trnovo

Stručna sprema:
VSS - ekonomski fakultet

Strani jezici:
-

Bračno stanje:
-

Biografija:
Rođen 1.2.1937. god. u Brdima, općina Trnovo. Gimnaziju završio u Mostaru. Diplomirao 1961. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1961. do 1964. radio u "Famosu" na komercijalnim poslovima u oblasti proizvodnje motora. Od 1965. do 1974. direktor sektora u "Feroelektru", radio na poslovima vanjske trgovine - izvoz. Od 1974. do 1986. direktor međunarodnog prometa u "ŽTO" Sarajevo i u periodu 1981. do 1985. predsjednik Upravnog odbora Željeznica BiH i potpredsjednik Upravnog odbora Željeznica Jugoslavije. Od 1986. do1991. direktor razvoja novih programa na nivou sistema "UNIS" Sarajevo. Od 1990. do 1991. poslanik u Skupštini SFRJ u Beogradu. Od 1992. do 1993. predsjednik Izvršnog odbora Grada Sarajeva. Od 1993. do 1996. predsjednik Okruga Sarajevo. Od 1996. do 2001. profesionalni poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH. Od 25.1.2001. do 31.12.2002. predsjednik Kantona Sarajevo. Angažman u političkim strankama: Od 1990. do 1995. stranka SDA, član Glavnog odbora. Od 1996. član Stranke za BiH, jedan od osnivača, predsjednik Izvršnog odbora Stranke, te od 2001. član Predsjedništva Stranke.

PRETHODNI MANDATI
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 1996. - 1998.
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 1998. - 2000.