MENI

Ivanić, Mladen

Ivanić, Mladen
Dom Dom naroda
Stranka PDP
Klub Klub srpskog naroda
Izborna jedinica / Entitet RS
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Rođen 16.9.1958., u Sanskom Mostu. Diplomirao 1981. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Magistrirao 1984. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranio 1988. godine također na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (VSS, doktor ekonomskih nauka).

Mladen Ivanić je bio član Kolegija Doma naroda u periodu od 14.03.2007. do 26.02.2009.godine.