MENI

Neimarlija, Hilmo

Neimarlija, Hilmo
Dom Dom naroda
Stranka SBiH
Klub Klub bošnjačkog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Rođen 2.8.1950., u Ričici, općina Kakanj. Diplomirao 1974. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Magistrirao 1985. godine i doktorsku disertaciju odbranio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 2002. godine (VSS - doktor filozofskih nauka).

PRETHODNI MANDATI
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 1998. - 2000.
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2000. - 2002.
  • Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH 2002. - 2006.