MENI

Špirić, Nikola

Dom Dom naroda
Stranka SNSD
Klub Klub srpskog naroda
Izborna jedinica / Entitet RS
E-mail [email protected]
GOVORI/IZLAGANJA/INICIJATIVE

Govori

Izlaganja

Inicijative

DELEGATSKA PITANJA I ODGOVORI
  • Delegatska pitanja te na njih prispjele odgovore u sazivu 2018. - 2022. godine možete potražiti OVDJE 

 

PRETHODNI MANDATI
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 1998. - 2000.
  • Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH 2000. - 2002., predsjedavajući / zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2002. – 2006., predsjedavajući / zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2014. - 2018.