MENI

Kalendar događaja

6.6.2024
12:30

41. sjednica Kolegija Predstavničkog doma

Lokacija : Ostalo

 1. Usvajanje Zapisnika 40. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Dogovor o zakazivanju 19. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga amandmana II. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagači poslanici iz Kluba Demokratske fronte: Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, akt broj: 01-01-1019/24 od 21. 5. 2024;
 4. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Ermina Salkičević - Dizdarević, akt broj: 03/3-02-4-906/24 od 28. 5. 2024;
 5. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Specijalnog izvještaja Analiza realizacije preporuka оmbudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, podnosilac: Institucija оmbudsmena za ljudska prava BiH, akt broj: 01,02-12-1-1092/24 od 31. 5. 2024;
 6. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Izvještaja o provedenoj reviziji učinka o temi "Nabavka aviokarata u institucijama Bosne i Hercegovine", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, akt broj: 01-16-10-1102/24 od 3. 6. 2024;
 7. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Informacije o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2023, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, akt broj: 01,02-16-1-1094/24 od 30. 5. 2024;
 8. Određivanje nadležne komisije za razmatranjeposlaničke inicijative Sabine Ćudić, kojom se zadužuje nadležno Ministarstvo odbrane BiH da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, izvrši donošenje izmjena ili dopuna člana 5. Pravilnika o uniformama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 44/17), tako da omogući nošenje hidžaba kao vjerskog obilježja pripadnicama Oružanih snaga BiH", akt broj: 01-50-1-1021/24 od 22. 5. 2024;
 9. Ostavka Marina Vukoje na dužnost sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, akt broj: 01-34-7-1065/24 od 29. 5. 2024;
 10. Međunarodne aktivnosti;
 11. Tekuća pitanja:
  a)      Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama Odluke o službenom putovanju člana kolegija doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (broj: 01-02-4-2544/23 od 7. 12. 2023.).

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.