MENI

Kalendar događaja

3.2.2020
13:00

15. sjednicа Kolegija Predstavničkog doma

Lokacija : Ostalo

 1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Dogovor o radu 4. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima,  predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-1626/18 od 26. 2. 2019;
 4. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu, broj: 01-50-18-148/20 od 17. 1. 2020;
 5. Dopis Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma u vezi s prijedlogom za ponovno određivanje nadležne komisije za razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije, broj: 01/5-50-1-1655/19 od 15. 1. 2020;
 6. Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-3/20, veza: 01,02-50-19-1942/18 i 01,02-50-18-1726/19 od 16. 1. 2020;
 7. Utvrđivanje Kalendara aktivnosti Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za februar i mart 2020;
 8. Međunarodne aktivnosti;
 9. Tekuća pitanja:
  a) Dopisi Ministarstva komunikacija i prometa BiH u vezi s Prijedlogom odluke o osnivanju Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine BiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-29-2754/18 od 15. 1. 2020.

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.