MENI

Kalendar događaja

25.2.2021.
10:30

35. sjednica Kolegija Zastupničkog doma

Lokacija : Ostalo

  1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Dogovor o radu 17. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Dopis Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u vezi s ispravlјanjem nedostataka navedenih u Mišlјenju Zakonodavno-pravnog sektora o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2310/20 od 11. 2. 2021.;
  4. Određivanje nadležnog povjerenstva za razmatranje zastupničke inicijative Zukana Heleza „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da do prve travanjske sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavi najmanje jedan zakon Kolegiju Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i uvrsti ga na prvu travanjsku sjednicu, te da do kraja tekuće godine na svaku sljedeću sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavi najmanje po jedan zakon iz područja 14 prioriteta koje je Europska komisija stavila kao prioritet pred vlasti BiH“, broj: 01-50-1-415/21 od 16. 2. 2021.;
  5. Određivanje nadležnog povjerenstva za razmatranje zastupničke inicijative zastupnika iz Kluba SDA „kojom predlažu da Ministarstvo obrane BiH za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH sastavi izvješće o uvjetima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvaćajući njihov službeni, osobni, obiteljski i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za poboljšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH“, broj: 01-50-1-418/21 od 16. 2. 2021.;
  6. Određivanje nadležnog povjerenstva za razmatranje zastupničke inicijative zastupnika iz Kluba SDA „kojom se traži od ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloša Lučića da razriješi predstojnika Ureda ministra za ljudska prava i izbjeglice Mlađena Božovića i izvijesti Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH o poduzetim mjerama u roku od 15 dana od dana usvajanja ove inicijative“, broj: 01-50-1-419/21 od 16. 2. 2021.;
  7. Međunarodne aktivnosti;
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.