MENI

Kalendar događaja

22.2.2023
14:00

1. sjednica Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH

Lokacija : sala 2/II

 1. Dogovor o utvrđivanju kriterija za izbor članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Dogovor o utvrđivanju kriterija za izbor članova stalnih delegacija Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Dogovor o utvrđivanju kriterija za imenovanje interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja;
 4. Utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa;
 5. Utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije;
 6. Prijedlog zaključkao osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisnog komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, akt broj: 01,02-34-1-545/22 od 7. 4. 2022;
 7. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH radi provođenja procedure za imenovanje dva zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, akt broj: 01,02-34-1-272/23 od 2.2.2023;
 8. Obavještenje Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta BiH o dostavljanju ostavke Sanjina Kodrića na mjesto člana UO, akt broj: 03-34-7-1508/22 od 13.9.2022;
 9. Razmatranje akta Ministarstva komunikacija i prometa BiH vezano za Ad hoc komisiju Parlamentarne skupštine BiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, akt broj: 01,02-34-1-312/23 od 8. 2. 2023;
 10. Rješenje o neizvršenju Odluke Ustavnog suda BiH, broj: U-5/16 od 26.1.2022, akt broj: 01-50-1-13-57/22 od 10. 3. 2022;
 11. Upoznavanje s Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: SU-02-1159/22 od 2.11.2022, akt broj: 03-01-2-1816/22 od 15.11.2022;
 12. Upoznavanje s Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: U-25/22 od 19.1.2023.godine, akt broj: 01-01-2-1645/22 od 3. 2. 2023;
 13. Razmatranje akta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice - Ureda agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava vezano za postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava po aplikaciji Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 43651/22, akt broj: 01,02-37-1-1908/22 od 1.12.2022., i broj: 01,02-37-1-1908-2/22 od 24.1.2023.;
 14. Upoznavanje sa Informacijom o aktivnostima na provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv BiH, akt broj: 01,02-37-227/23 o 27.1.2023;
 15. Tekuća pitanja.

 Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.