MENI

Kalendar događaja

21.9.2023
11:00

22. sjednica Kolegija Predstavničkog doma

  1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Dogovor o radu 11. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Određivanje nadležne komisije za razmatranje Izvještaja o radu Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, akt broj: 01,02-50-18-1942/23 od 7. 9. 2023;
  4. Realizacija zaključka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH s 9. sjednice, održane 24. 7. 2023, broj: 01-50-1-15-9/23, veza broj: 01-50-1-1624/23 od 24. 7. 2023;
  5. Međunarodne aktivnosti;
  6. Tekuća pitanja:
    a) Zahtjev za donošenja Odluke o učešću predstavnika Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH u obilasku jedinica i komandi Oružanih snaga BiH i Regionalnog ureda Granične policije BiH Sjeverozapad 25. i 26. 9. 2023, akt broj: 03/1-50-14-7-6-1/23 od 8. 9. 2023.

Napomena: Sjednice Kolegija nisu otvorene za javnost.