MENI

ПРЕТРАГА

ДЕЛЕГАТ

САЗИВ

ОД

ДО

Делегатска питања

Од почетка VII сазива (2014) у законодавној бази података e-z@k ПСБиХ формално и садржајно обрађују се  делегатска питања и одговори.

База података e- z@k ПСБиХ корисницима омогућава приступ:

▪ информацији о делегатском питању (приступ цјеловитом тексту делегатског питања постављеног усмено или у писаној форми са повезницом на одговор,  подацима о субјекту којем  је питање постављено као и о субјекту који је доставио одговор).

Напомене:

  • Текст делегатског питања јавно је доступан након усвајања записника.
  • Одговори у писаној форми линкују се на језику на којем су достављени.
  • Детаљне информације о делегатским питањима постављеним прије VII. сазива саставни су дио појединачних приказа активности делегата ранијих сазива.