MENI

Закони од VII сазива (2014 -2018)

Од почетка VII сазива (2014) у законодавној бази података e-z@k ПСБиХ формално и садржајно обрађују се приједлози закона које су овлашћени предлагачи доставили у парламентарну процедуру.

База података e-z@k ПСБиХ корисницима омогућава приступ:

  • информацији о приједлогу закона са коначним статусом у ПСБиХ, статусом и фазом поступка у ДНПСБиХ и у ПДПСБиХ  (предлагач, датум кад је приједлог закона утврђен на сједници предлагача, редовни, скраћени и хитни поступак, надлежна комисија, тренутни статус и фаза поступка);
  • информацији о донесеном и објављеном закону  у ''Службеном гласнику БиХ'' (број ''Службеног гласника  БиХ'', датум објаве, ступање на снагу);
  • информацији о свим фазама основног законодавног поступка од подношења приједлога закона  до доношења и објаве у ''Службеном гласнику БиХ'' (поступак у Уставноправној комисији и надлежној комисији – фаза I, прво читање, поступак у надлежној комисији – фаза II, друго читање, усвајање у идентичном тексту те информацији о томе да ли су амандмани прихваћени или нису);
  • цјеловитим текстовима приједлога закона, поднесеним амандманима и свим пратећим документима, као и листингу гласања са сједнице дома;
  • информацији  о законима на снази од 1997. године (назив основног закона са свим измјенама и допунама, сједнице домова на којим је закон донесен, број ''Службеног гласника БиХ'', напомену за законе које је на привременим основама прогласио високи представник за БиХ).