MENI

Majkić, Dušanka

Majkić, Dušanka
Dom Predstavnički dom
Stranka SNSD
Klub Klub poslanika SNSD
Izborna jedinica / Entitet RS / Izborna jedinica 1
OSTALI LIČNI PODACI POSLANICE

Datum i mjesto rođenja:
24.7.1952. god., Teslić

Stručna sprema:
VS ekonomista

Strani jezici:
engleski

Bračno stanje:
udovica, majka dva sina

Biografija:
- Respektabilna karijera u privrednom, političkom i javnom životu. Živim u Banja Luci. - Započela sam kao referent u spoljnoj trgovini sistema "Čajevec"; na svom uspješnom putu, u gendernesenzitivnom poslovnom svijetu, radila sam na mjestu pomoćnika direktora, a nakon toga i na mjestu direktora jednog od preduzeća u poslovnom sistemu "Čajevec" - holding iz Banja Luke. Od 2000.godine sam u privatnom biznisu. Do preuzimanja poslaničkog mandata radila sam kao jedan od osnivača i direktor kompanije s većinskim stranim kapitalom. - U SNSD-u sam od 1998., član Glavnog i Izvršnog odbora, predsjednica sam aktiva žena Stranke; prevashodno se bavim pitanjima ravnopravnosti polova i povećanja broja žena u političkom i javnom životu. - U javnom životu učestvujem u brojnim aktivnostima koje vodi NVO Sektor. Član sam savjetodavne grupe za reformu socijalne politike u BiH, član UO Saveza poslodavaca RS i Asocijacije poslodavaca BiH. Član sam Skupštine Regionalne razvojne agencije "ARDA".