MENI

Okolić, Mirko

Okolić, Mirko
Dom Predstavnički dom
Stranka SDS
Klub Klub poslanika SDS i samostalnog poslanika Momčila Novakovića
Izborna jedinica / Entitet RS / Izborna jedinica 2
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA

Rođen 7.10.1957., Glogovica, Doboj. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, 1989. godine, a magistrirao na Univerzitetu Apeiron – na Fakultetu poslovne ekonomije u Banjoj Luci 2007. godine (VSS, profesor odbrane i zaštite, magistar nauka).