MENI

14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Ibrahimpašić, Adem

Delegat Adem Ibrahimpašić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Kada će se u parlamentarnu proceduru vratiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi i Zakon o akcizama?“

Koprivica, Zoran

Delegat Zoran Koprivica postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH i Uredu za veterinarstvo: „Šta se preduzima na nivou države i Ureda za veterinarstvo po pitanju sprečavanja epidemije bruceloze, jer je evidentno da ona uzima sve više maha, da se svakodnevno otkrivaju nova žarišta? Postoji li državna strategija za borbu protiv bruceloze, te da li Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ima potencijale neophodne za spas poljoprivrede i sela pred ovom velikom prijetnjom s nesagledivim posljedicama?“ Pitanje Vijeću ministara BiH: „Predlažem da Vijeće ministara BiH, putem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomske odnose, a u saradnji s Agencijom za unapređenje izvoza iz BiH i Agencijom za zaštitu bilja BiH, hitno održi sastanak s entitetskim ministarstvima poljoprivrede, o organiziranom uzgoju ljekovitog bilja na 30-ak lokacija u BiH, gdje za to postoje najbolji prirodni uslovi, te da se sredstva za ovu investiciju osiguraju putem povoljnih kredita EU odmah nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tako bi se osigurao organiziran otkup i plasman svih proizvedenih količina ljekobilja na tržište EU, sve putem dvije navedene državne agencije:“ 1. Agencije za unapređenje izvoza iz BiH 2. Agencije za zaštitu bilja. “ Također je postavio pitanje Kolegiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH: „Jedan od zaključaka na plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine BiH, održanoj sredinom 2007. godine, bio je da se u skorije vrijeme održi posebna sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH s predstavnicima medija u BiH, na kojoj bi se razmatralo stanje u oblasti informiranja javnosti, slobode štampe, slobode pristupa informacijama, zloupotrebi slobode štampe i izvještavanja, te drugih aktuelnih pitanja iz ove oblasti koje se, prije svega, odnosi na poštivanje etičkog kodeksa izvještavanja, objektivnog izvještavnja javnosti o aktuelnim pitanjima, te pitanje odgovornosti političara i novinara za objektivno informiranje javnosti. Smatram da je opće stanje u oblasti informiranja krajnje nekorektno, a u nekim slučajevima izvještavanje javnosti pojedinih elektronskih i pisanih medija čak je i bezobzirno. Predlažem da se, s ciljem prevazilaženja haosa u ovoj oblasti, zaključak o održavanju pomenute plenarne sjednice što prije ispoštuje a da se na sjednicu pozovu predstavnici svih vodećih medija u BiH, predstavnici međunarodnih institucija akreditiranih u BiH i predstavnici entitetskih ministarstava. Opći utisak je da je postojeće stanje u oblasti informiranja jako loše i da u znatnoj mjeri komplicira sveukupno stanje u BiH. Jedan ovakav skup sigurno bi pokrenuo mnoga pitanja, te pokazao načine i puteve za prevazilaženje sveopćeg haosa u BiH. Cilj nam je zajednički – uspostavljanje efikasnog, objektivnog, pravednog i transparentnog sistema informiranja koji bi doveo do ubrzanog puta BiH ka euroatlantskim integracijama. Predlažem i alternativnu varijantu - održavanje ovakvog skupa u organizaciji OHR –a i OSCE – a.“

Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Kada će Vijeće ministara BiH razmatrati izvještaj o radu Komisije za granice i kada će ga dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH?“

Rančić, Hazim

Delegat Hazim Rančić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH koje je dopuna na pitanje koje je postavio na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 4.12.2007. 1. „Koje aktivnosti Vijeće ministara BiH preduzima na zaključivanju Ugovora o granici sa susjednim zemljama Srbijom i Crnom Gorom?“ 2. „Koje aktivnosti preduzima Granična policija i ostali nadležni organi na zaprečavanju mjesta pogodnih za šverc ljudi i robe i ostalih kriminalnih aktivnosti?“