MENI

18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Majkić, Dušanka

Delegat Dušanka Majkić postavila je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „U članu 6. Zakona o Vijeću ministara BiH stoji: „Ukupni sastav Vijeća ministara BiH će u toku cijelog mandata biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, naročito njegovim čl. V.4. (b) i IX.3., te će se u skladu s tim u sastavu Vijeća ministara BiH osigurati jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.“ U članu 8. istog zakona stoji : „Osim ministra koji je odgovoran za rad ministarstva u cjelini i zamjenika ministra, s pravima i dužnostima iz prethodnog člana ovog zakona, svako ministarstvo ima i sekretara ministarstva, koji obavlja poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i čije imenovanje se vrši u skladu s odredbama tog zakona i uz uvažavanje principa sadržanih u članu 6. ovog zakona.“ Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo pravde BiH su dva jedina ministarstva u Vijeću ministara BiH u kojima ministar, zamjenik ministra i sekretar ne potiču iz sva tri konstitutivna naroda. U oba ministarstva zastupljeni su po jedan predstavnik hrvatskog naroda i po dva predstavnika bošnjačkog naroda. Dakle, nema predstavnika srpskog naroda. S obzirom na evidentnu diskriminaciju spskog naroda u ova dva ministarstva, molim Vijeće ministara BiH da mi odgovori na sljedeća pitanja: 1. Kada će biti izvršen nacionalni balans na navedenim pozicijama u Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu pravde BiH? 2. Kakav je nacionalni sastav u svih 12 organizacionih jedinica u Ministarstvu sigurnosti BiH? Navesti sve nazive radnih mjesta, te kvalifikacionu i nacionalnu strukturu po radnim mjestima. 3. Kakav je nacionalni sastav u svih devet organizacionih jedinica u Ministarstvu pravde BiH? Navesti sve nazive radnih mjesta, te kvalifikacionu i nacionalnu strukturu po radnim mjestima.“

Ivanić, Mladen

Delegat Mladen Ivanić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „Predstavnički dom zadužio je Vijeće ministara BiH da do 15.2.2008. pripremi informaciju o efektima uvođenja dvije stope PDV-a. Zašto informacija kasni i kada će biti gotova? Da li je Vijeće ministara BiH za izradu programa zaštite socijalno ugroženih kategorija stanovništva ili je za uvođenje dvije stope PDV-a?“