MENI

31. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Majkić, Dušanka

Delegat Dušanka Majkić postavila je sljedeće pitanje OHR-u: S obzirom da je Ured visokog predstavnika u BiH/ EUSR veoma netransparentan kada je u pitanju njeno finansiranje i plaćanje odgovarajućih dažbina u BiH, molim visokog predstavnika da mi odgovori na sljedeće pitanje: Kada će OHR/EUSR početi plaćati porez na plaće i doprinose za svoje zaposlene u punom iznosu i time prestati s klasičnom utajom poreza i doprinosa na plaće u Republici Srpskoj i Federaciji BiH?

Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Šta namjerava preduzeti resorno ministarstvo za lica izbjegla iz Hrvatske koja ne mogu da vrate svoje stanarsko pravo u Hrvatskoj a žele da se nastane i žive u BiH?

Rančić, Hazim

Delegat Hazim Rančić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: „S obzirom da je članom 15 . Zakona o Vijeću ministara BiH utvrđeno da zamjenu ministra i zamjenika ministara potvrđuje Parlamentarna skupština BiH, da li predsjedavajući Vijeća ministara BiH namjerava dostaviti Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH svoju odluku o smjeni zamjenika ministra prometa i komunikacija BiH i zamjenika ministra odbrane BiH za politiku i planiranje na potvrđivanje, kako je to uradio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH?“