MENI

20. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

4.2.2010 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Komisije;
 2. Izbor prvog zamjenika predsjedavajućeg Komisije;
 3. Usvajanje Izvještaja o radu za 2009. godinu;
 4. Usvajanje Plana rada za 2010. godinu;
 5. Utvrđivanje prijedloga Interresornoj radnoj grupi za usaglašavanje Izbornog zakona BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH;
 6. Usvajanje zaključaka s tematske sjednice, održane 15.12.2009.;
 7. Izvještaj s 2. OSCE-ove regionalne konferencije parlamentarki pod nazivom: „Povećanje političke participacije žena u regiji – uticaj političkih, ekonomskih i društvenih faktora”;
 8. Razmatranje Informacije sekretara Komisije o spolnoj zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu PSBiH;
 9. Ostala pitanja:
  a) utvrđivanje prijedloga za Orijentacioni radni plan Predstavničkog doma za 2010.
  b) međunarodne aktivnosti Komisije.