MENI

43. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

12.7.2010 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj – Projekat unapređenja uslova života na selu;
 3. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 4. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Ugovora o jamstvu za Kreditnu liniju Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 5. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Konvencije o Centru za provođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi, Bukurešt, 9.12.2009.;
 6. Razmatranje davanja saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti zdravstva;
 7. Informacije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:
  - Prioriteti belgijskog predsjedavanja EU, juli - decembar 2010. g., informacija,
  - Sastanak Vijeća EU za vanjske poslove, 14.6.2010., Luksemburg;
  - Informacija o održanom sastanku ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja s potpredsjednikom Komisije za vanjsku politiku u Parlamentu Francuske gosp. Francoisom Rocheom Boleineom;
  - Preporuka Evropskog parlamenta Vijeću EU o situaciji u BiH – Rezolucija o BiH – Sjednica Evropskog parlamenta, Strasbourg, 16. i 17.6.2010.;
  - Pismo predsjednika Parlamenta Grčke gosp. Filiposa Petsalnikosa gosp. Sulejmanu Tihiću, predsjedavajućem Doma naroda PSBiH, povodom grčke kandidature za poziciju predsjednika Parlamentarne skupštine OSCE-a;
 8. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  - Izvještaj sa 8. konferencije predsjedavajućih parlamenata država članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, Antalija, Turska, 5.-8.6.2010.;
 9. Tekuća pitanja:
  - Pismo ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH gosp. Mladena Zirojevića  gosp. Dimitrisu Kourkulasu, ambasadoru Delegacije EU u BiH, u vezi s implementacijom projekata IPA 2008.;