MENI

33. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

15.3.2006 11:00 sala 1/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 32. sjednice Komisije,
 2. Utvrđivanje Plana rada Komisije za 2006. godinu,
 3. Utvrđivanje teksta Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine,
 4. Dogovor o pristupu razmatranja izvještaja Ombudsmena za ljudska prava BiH i to:
  • Godišnjeg izvještaja za 2004. godinu,
  • Specijalnog izvještaja u vezi usklađenosti Zakona o krivičnom postupku sa članom 14. stav 5. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima,
  • Specijalnog izvještaja u vezi žalbi koje se odnose na dužinu sudskih postupaka,
  • Specijalnog izvještaja u vezi sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga i Zakona o utvrđenju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije BiH
 5. Upoznavanje s Izvještajem Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH u 2005. godini,
 6. Upoznavanje s aktom OSCE BiH Misija u BiH «Ocjena ostvarenja prava na socijalnu pomoć u Bosni i Hercegovini».
 7. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.