MENI

83. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

13.11.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 82. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-1892/20 od 28. 9. 2020, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-6351-6/20 od 13. 10. 2020;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1579/20 od 30. 7. 2020. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1501-4/20 od 14. 10. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1590/20 od 30. 7. 2020. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1500-6/20 od 7. 10. 2020;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-125/19 od 15. 1. 2020. i Dopuna Izvještaja Granične policije BiH o preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-346/20 od 1. 10. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1073/20 od 2. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-4-34-7-4161/20 od 19. 10. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1212/20 od 19. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5031/20 od 21. 9. 2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1390/20 od 7. 7. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5792/20 od 5. 10. 2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1391/20 od 7. 7. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4362/20 od 13. 10. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1392/20 od 7. 7. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5618/20 od 14. 10. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1405/20 od 8.7.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5633/20 od 18. 9. 2020,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1414/20 od 10.7.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5801/20 od 1. 10. 2020,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1415/20 od 10.7.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5959/20 od 14. 9. 2020,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1418/20 od 10.7.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6043/20 od 9. 10. 2020,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1467/20 od 17.7.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6120/20 od 14. 9. 2020.
 5. Tekuća pitanja.

 

  

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost