MENI

34. sjednica Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i sigurnosnih struktura na nivou BiH

13.7.2006 11:00

Dnevni red:

 1. Verificiranje zapisnika sa 33. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima BiH od 17.5.2006. (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH od 29.5.2006. (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti BiH za 2005. godinu (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 6. Razmatranje zatjeva DGS-a BiH za autentično tumačenje člana 66. Zakona o nadzoru i kontroli prelaska državne granice, u svojstvu nadležne komisije;
 7. Informacija o održanim sastancima Upravnog odbora Direkcije za reformu policije (Izvjestilac: predstavnik Zajedničke komisije );
 8. Razmatranje Izvještaja sa putovanja delegacije MO BiH u SAD (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 9. Tekuća pitanja:
  a) Informacija o posjeti stručnog tima NATO-a od 21.-22. juni 2006. (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
  b) Informacija o posjeti delegacije MO BiH Kraljevini Španije (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
  c) Informacija o posjeti delegacije MO BiH Ukrajini (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
  d) Informacija o posjeti delegacije MO BiH Republici Sloveniji (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
  e) Razmatranje Informacije o posjeti Terenskomuredu DGS-Zapad Bosansko Grahovo- Bihać;
  f) Razmatranje informacije o radnoj posjeti 2. mehanizovanoj brigadi i Komandi za razvoj 5. divizije OS BiH u Bihaću;
  g) Izvještaj o posjeti delegacije Zajedničke komisije R Litvaniji;
  h) Informacija o održanoj radionici u Sarajevu na temu: „Postizanje odgovornosti u obavještajnoj djelatnosti –Pravni standardi i najbolji načini nadzora obavještajnih agencija“;
  i) Poziv Komiteta za državnu odbranu Parlamenta Estonije Zajedničkoj komisiji na posjetu ovom parlamentu;
  j) Informacija o prisustvu prezentiranju NATO trust fonda;
  k) Poziv za posjetu Zajedničke komisije sjedištu OSCE-a u Beču i posjetu R Slovačkoj;
  h) Informacija o predstojećoj posjeti političkog savjetnika Oružanih snaga u Bundestagu BiH