MENI

Nastavak 50. sjednice Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

6.7.2006 16:00

Dnevni red:

7. Razno:
a)      Obavještenja o realizaciji zaključaka i preporuka Komisije za finansije i budžet i Predstavničkog doma PSBiH u vezi s revizijom FIPA-e, Agencije za rad i zapošljevanje BiH i Komisije za otvaranje i prihvatanje ponuda za korisnike budžeta institucija BiH;
b)      Informacija Uprave za indirektno oporezivanje BiH o problemima u vezi s nadležnošću za postupanje po presudama sudova u upravnim sporovima.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.