MENI

45. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

7.11.2006 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice;
 2. Razmatranje devetomjesečnog izvještaja za period 1.1.-30.9.2006.;
 3. Razmatranje zahtjeva delegata za novčanu pomoć za slučaj teške bolesti;
 4. Informacija o zahtjevima poslanika za naknadu plaće po prestanku mandata;
 5. Tekuća pitanja:
  a)    Verifikacija prečišćenog teksta Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga – reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 01/7,02-/03-50-1-188-6-9/05, od 25.5.2006.;
  b)    Informacija o potvrđivanju na domovima Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-20/06, od 26.7.2006.;
  c)    Dogovor o izradi Izvještaja o radu Komisije za finansijske i administrativne poslove za mandatni period 2002.-2006.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.