MENI

81. sjednicа Vijeća nacionalnih manjina BiH

30.3.2022 17:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 80. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje informacije sa zajedničkog sastanka Vijeća nacionalnih manjina BiH i Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske;
  3. Razmatranje usmene informacije o pomoći izbjeglicama ukrajinskog porijekla, podnosilac: Andrija Svatok;
  4. Razmatranje usmene informacije o izboru članova Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, podnosilac: Todorka Jovanović;
  5. Tekuća pitanja.