MENI

15. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

20.4.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-2187/21 od 15. 12. 2021. i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-2275-3/21 od 14. 3. 2022,
  3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
    a) žalba broj: 05/2-50-17-65/22 od 6. 1. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-91/22 od 14. 3. 2022,
    b) žalba broj: 05/2-50-17-148/22 od 28. 1. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-709/22 od 9. 3. 2022, 
  4. Informacija Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-08-34-3-4730-22/19 od 21. 3. 2022, o suspenziji policijskog službenika (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-28-72,3/19 od 12. 12. 2019);
  5. Tekuća pitanja. 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.