MENI

16. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

12.5.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-179/22 od 3. 2. 2022, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-676-3/22 od 30. 3. 2022;
  3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
    a) žalba broj: 05/2-50-17-339/22 od 3. 3. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1914/22 od 11. 4. 2022,
    b) žalba broj: 05/2-50-17-91/22 od 12. 1. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-04-50-301/22 od 27. 4. 2022;
  4. Zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-14-12-18/22 od 27.4.2022., za dostavu informacija u vezi sa žalbom građanina K.O.A., broj: 05/2-50-17-65/22 od 6.1.2022.;
  5. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.