MENI

19. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

30.8.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-485/22 od 25. 3. 2022, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-2597-5/22 od 7. 6. 2022;
 3. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-530/22 od 5. 4. 2022, i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-673-8/22 od 21. 7. 2022;
 4. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-415/22 od 14. 3. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-2403/22 od 4. 7. 2022,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-655/22 od 25. 4. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3624/22 od 18. 7. 2022,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-699/22 od 4. 5. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3931/22 od 21. 7. 2022,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-886/22 od 6. 6. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5122/22 od 12. 7. 2022,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1075/22 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4271/22 od 4. 7. 2022,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1084/22 od 6. 7. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6137/22 od 14. 7. 2022,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1096/22 od 7. 7. 2022. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8708/22 od 14. 7. 2022,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1222/22 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3748/22 od 21. 7. 2022,
 5. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-4098/22 od 25. 7. 2022, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu broj: 05/2-50-17-718/22 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-28-18,4/22 od 14. 7. 2022);
 6. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-7840/21 od 12. 7. 2022, o postupanju po prijavi građanke A.M. broj: 05/2-50-17-1677/21;
 7. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-11881/21 od 25. 7. 2022, o postupanju po prijavi građanke V.Š. broj: 05/2-50-17-2132/21;
 8. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.