MENI

87. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

5.4.2023 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 86. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje dopisa Tužilaštva BiH, broj: T20 0 KTAK 0020926 21 od 13.3.2023. a zaprimljenim u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 17.3.2023., broj: 05/6-50-17-680/23 i broj: T20 0 KTAK 0020926 21 od 20.3.2023. a zaprimljenim u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 21.3.2023., broj: 05/6-50-17-680-2/23;
  3. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o najavljenoj posjeti članova Nezavisne komisijeZavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za maj 2023. godine;
    b) Ostalo

ODRŽANE SJEDNICE