MENI

88. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

8.5.2023 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 87. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Postupanje po dopisu Tužilaštva BiH, broj: T20 0 KTAK 0020926 21 od 13.3.2023. a zaprimljenim u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 17.3.2023., broj: 05/6-50-17-680/23 i broj: T20 0 KTAK 0020926 21 od 20.3.2023. a zaprimljenim u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 21.3.2023., broj: 05/6-50-17-680-2/23;
  3. Razmatranje dopisa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 06-15-590-3/23 od 31.3.2023. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 13.4.2023. broj: 05/6-50-15-27-86-4/23;
  4. Razmatranje predstavke broj: 05/6-50-17-904/23 od 17.4.2023.;
  5. Razmatranje predstavke broj: 05/6-50-17-996/23 od 27.4.2023.;
  6. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za juni 2023. godine;
    b) Ostalo

ODRŽANE SJEDNICE