MENI

2. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

10.4.2007 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika Konstituirajuće sjednice Zajedničke komisije za administrativne poslove;
  2. Verifikacija rješenja;
  3. Verifikacija Odluke o novčanoj naknadi povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, broj: 03-16-3-305/07, od 5.3.2007. godine;
  4. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izvještaja za period od 1.1. do 31.12.2006. godine;
  5. Razmatranje Zahtjeva bivšeg poslanika dr. Seada Avdića, broj: 03-34-1-62/07, od 7.2.2007. godine;
  6. Razmatranje Prijedloga pravilnika o finansijsko-materijalnom poslovanju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine);
  7. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 01/7-50-1-7-12-41/06, od 31.10.2006., i broj: 02/3-50-1-14-5-45/06, od 7.11.2006. (predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine);
  8. Tekuća pitanja.