MENI

2. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

10.4.2007. 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s Konstituirajuće sjednice Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove;
  2. Verificiranje Rješenja;
  3. Verificiranje Odluke o novčanoj naknadi u povodu 8. ožujka, Međunarodnog dana žena, broj: 03-16-3-305/07 od 5.3.2007. godine;
  4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 31.12.2006. godine;
  5. Razmatranje Zahtjeva bivšeg zastupnika dr. Seada Avdića, broj: 03-34-1-62/07 od 7.2.2007. godine;
  6. Razmatranje Prijedloga pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (predlagatelj: Kolegij Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine);
  7. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, tiska i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (pročišćeni tekst), broj: 01/7-50-1-7-12-41/06 od 31.10.2006 i broj: 02/3-50-1-14-5-45/06 od 7.11.2006. (predlagatelj: Kolegij Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine);
  8. Tekuća pitanja.