MENI

16. сједница Заједничкe комисијe за административне послове

18.9.2008. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 15. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о обављеној ревизији Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2007. годину;
  3. Разматрање Пројекције буџета Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2009. годину.