MENI

32. сједницa Заједничке комисије за административне послове

11.1.2010. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 31. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Захтјева, број: 03/5-16-3-183/09 од 29.10.2009. године, за одобравање накнаде за случај тешке болести;
 3. Разматрање Захтјева, број: 03/5-16-3-184/09 од 28.10.2009. године, за одобравање накнаде за случај тешке болести;
 4. Верификација Одлуке, број: 03/5-50-1-11-32/09 од 30.11.2009. године, о одобравању накнаде за одвојени живот;
 5. Верификација Одлуке, број: 03/5-50-1-11-32/09 од 30.11.2009. године, о престанку статуса стално запосленог посланика;
 6. Верификација Одлуке, број: 03/5-50-1-11-32/09 од 02.12.2009. године, о додјели једнократне новчане помоћи;
 7. Верификација Одлуке, број: 03/5-50-1-11-32/09 од 17.12.2009. године, о престанку статуса стално запосленог посланика;
 8. Верификација Одлуке, број: 03/5-50-1-11-32/09 од 17.12.2009. године, о одобравању средстава за куповину поклона;
 9. Разматрање Предлога одлуке о измјенама Правилника о финансијско-материјалном пословању Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, број: 03/5-50-1-17-16-2/07 од 16.04.2007. године;
 10. Утврђивање критеријума о околностима под којима се могу отказати службена путовања у Парламентарној скупштини БиХ;
 11. Разматрање Иницијативе Клуба посланика СДП-а, број: 01-50-1-15-471/09 од 31.03.2009. године (Иницијатива усвојена на наставку 64. сједнице Представничког дома, одржаном 07.12.2009. године);
 12. Разматрање Закључка Одбора за жалбе грађана, број: 03-50-1-1034-4-5/09 од 04.12.2009. године.