MENI

33. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

18.6.2009 13:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji, predlagač Vijeće ministara BiH na osnovu člana 110. Poslovnika Predstavničkog doma s amandmanima, radi dostavljanja Izvještaja Predstavničkom domu;
  3. Realiziranje Zaključka sa 50. sjednice Predstavničkog doma povodom Informacije o poplavama u Popovom polju, rijeci Krupi i na području Hutovog blata i utvrđivanje konačnog teksta Mišljenja za sjednicu Predstavničkog doma;  
  4. Tekuća pitanja.