MENI

37. сједницa Комисије за спољну трговину и царине

2.11.2009. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 36. сједнице,
  2. Разматрање Предлога закона о духану Босне и Херцеговине, предлагач Вијеће министара БиХ на основу члана 104. Пословника Представничког  дома, ради достављања Мишљења  предсједавајућем Представничког   дома,
  3. Разматрање Предлога закона о опћој сигурности производа, предлагатељ Савјета министара БиХ, на основу члана 110. Пословника Представничког дома, ради достављања Извјештаја  Представничком дому;
  4. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о надзору над тржиштем у БиХ, на основу члана 110. Пословника Представничког дома, ради достављања Извјештаја Представничком дому;
  5. Иницијатива посланика Мехмеда Суљкановића за доношење Предлога закона о допуни  Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини.