MENI

48. сједницa Комисије за спољну трговину и царине

31.8.2010. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника  са 47. сједнице Комисије,
  2. Реализација закључака  са 46. сједнице Комисије – разматрање Иницијативе Славка Јовичића број:о1-50-3-687/10 од 19.05.2010. године, ради достављања мишљења  Колегијуму Представничког дома ПСБиХ,
  3. Реализација закључка са 47. сједнице Комисије поводом представке Ветеринарске коморе Федерације БиХ број: 01/3-50-2-553/10 од 14.4.2010. године,
  4. Текућа питања.