MENI

57. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

17.11.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 53., 54. i 55. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - druga komisijska faza (predlagač: poslanik Bajazit Jašarević);
  3. Ponovno razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost - prva komisijska faza (predlagač: Klub poslanika SNSD-a);
  4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH (predlagač: poslanik Jerko Ivanković Lijanović);
  5. Razmatranje Devetomjesečnog finansijskog izvještaja Ureda za reviziju na dan 30.9.2009. godine (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  6. Tekuća pitanja.