MENI

20. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

11.9.2008 14:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva Bosne i Hercegovine (ZARID), predlagač: Vijeće ministara BiH (prva komisijska faza);
  3. Razmatranje rang-liste kandidata za člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih;
  4. Tekuća  pitanja.