MENI

36. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

8.6.2009 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Komisije; 
  2. Razmatranje Izvještaja Komisije za saobraćaj i komunikacije na Prijedlog zakona o poštama BiH– u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma sa 54. sjednice; 
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini – predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku (prva komisijska faza);
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini – predlagač: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (prva komisijska faza);
  5. Izvještaj Ministarstva komunikacija i prometa BiH o aktivnostima na projektu „Autoput na Koridoru Vc“ za period januar – mart 2009. godine;
  6. Razmatranje Izvještaja o radu RTV BiH za 2008. godinu i Izvještaja o radu Upravnog odbora RTV BiH za 2007. i 2008. godinu;
  7. Tekuća  pitanja.