MENI

39. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

31.8.2009 15:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje prijedloga Vijeća ministara BiH za imenovanje članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH;
  3. Tekuća pitanja.