MENI

48. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

8.3.2010 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH – predlagač: Vijeće ministara BiH (druga komisijska faza);
  3. Izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima na Projektu „Autoput na Koridoru Vc“ i Plan narednih aktivnosti;
  4. Razmatranje Informacije Ministarstva komunikacija i prometa BiH o dosadašnjim aktivnostima na digitalizaciji javnih radiotelevizijskih servisa BiH;
  5. Plan rada Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma za 2010. godinu;
  6. Tekuća pitanja
    - Dopis Udruženja građana oštećenog vida iz Tuzle u vezi izmjene i dopune Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH.