MENI

04. sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

27.2.2007 15:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Verifikacija Zapisnika sa treće sjednice održane 06., 07. i 08. februara 2007. godine;
  2. Razmatranje podobnost i davati mišljenja – preporuke za potvrđivanje zamjenika ministara u Vijeću ministra BiH;
  3. Tekuća pitanja.