MENI

08. sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

10.6.2009 9:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice,
  2. Razmatranje podobnosti i davanje mišljenja – preporuke za potvrđivanje Mladena Simića za zamjenika ministara komunikacija i prometa i Živka Marijanca za zamjenika ministra odbrane za politiku i planiranje;
  3. Tekuća pitanja.