MENI

10. sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

24.11.2009 8:30 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice,
  2. Razmatranje podobnosti i davanje mišljenja – preporuke za potvrđivanje imenovanja Sadika Ahmetovića za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
  3. Tekuća pitanja.