MENI

08. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

29.11.2007 13:00

Dnevni red:


  1. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o readmisiji lica koja borave bez dozvole (Ministarstvo sigurnosti BiH);
  2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o olakšicama kod izdavanje viza (Ministarstvo vanjskih poslova BiH);