MENI

23. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

18.2.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH (prva komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o olakšicama prilikom izdavanja viza;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o readmisiji lica koja borave bez dozvole;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vlade Republike Slovačke i Vijeća ministara BiH;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Crne Gore o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit i Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova i Javne uprave Republike Crne Gore o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Crne Gore o vraćanju i prihvaćanju lica čiji je ulazak ili boravak  nezakonit;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o pridruživanju Bosne i Hercegovine Sedmom okvirnom programu Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Crne Gore o saradnji u oblasti kulture;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekat Koridor Vc;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjene sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar finansija o finansijskoj saradnji;
 13. Razmatranje Izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o realizaciji Akcionog plana za provođenje programa mjera u okviru CEFTA sporazuma s Analizom vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2008.;
 14. Razmatranje izvještaja i informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  -       Rezolucija o Srebrenici, sjednica Evropskog parlamenta, Strazbur, 14. i 15. januar 2009. godine,
  -       Izvještaj o 11-tom interparlamentarnom sastanku delegacije Parlamenta BiH i Evropskog parlamenta, Brisel, 21.-22. 01. 2009. godine,
  -       Izvještaj o održavanju političkih konsultacija između Ministarstva vanjskih poslova BiH  i Islamske Republike Irana u Teheranu od 15.-19. novembra 2008. godine,
  -       Plan rada Koordinacionog tima za vođenje kampanje za nestalno članstvo BiH u Vijeću sigurnosti UN 2010-2011. 
 15. Izvještaji o međunarodnim aktivnostima parlamentarnih delegacija PS BiH:
  -       Zabilješka sa sastanka članova Kolegija oba doma PS BiH sa NJ.E. g. Abdel Hadijem Majalijem, predsjednikom Predstavničkog doma Hašemitske Kraljevine Jordan;
  -       Izvještaj o  posjeti Komisije za vanjske poslove PD PS BiH Odboru za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, 1. i 2. 12. 2008. godine;
  -       Izvještaj o službenoj posjeti članova Grupe prijateljstva PS BiH Republici Turskoj;
  -       Izvještaj o aktivnostima delegacije PS BiH pri PS Centralnoevropske inicijative u 2008. godini;

16.  Upoznavanje sa Okvirnim planom međunarodnih aktivnosti PS BiH za 2009. godinu, s kriterijima o načinu njegovog provođenja;
17.   Tekuća pitanja.