MENI

24. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

25.3.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 22. i 23. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoliš – Projekat šumskih i planinskih područja;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke -Projekat  Koridor Vc - Prva faza - Sjever;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o programu finansiranja učešća u ERDF Evropskom programu međunarodne teritorijalne saradnje „Prostor jugoistočne Evrope“ na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), komponenta prekogranične saradnje za 2007. godinu;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Bilateralnog sporazuma u oblasti obrazovanja između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju o budućnosti zdravstvene mreže u Jugoistočnoj Evropi u okviru Procesa regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Deklaracije o dugoročnom programu regionalne saradnje i razvoja u oblasti mentalnog zdravlja u zemljama jugoistočne Evrope;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran ;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporuzuma o privrednoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade republike Slovenije
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Albanije o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i tereta; 
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske;
 13. Razmatranje izvještaja i informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  -­   Zabilješka sa drugog sastanka Koordinacionog tima za vođenje kampanje za članstvo BiH u Vijeću sigurnosti UN-a za period 2010. - 2011. godina, održanog 16. 2. 2009.;
  -­   Izvještaj o posjeti ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja Alžiru;
  -­   Informacija o posjeti generalnog konzula BiH Parlamentu Baden-Wurttemberga;
  -­   Informacija o sastanku delegacije Narodne skupštine Republike Srpske s predstavnicima parlamenata Brisela i Flamanije;
  -­   Informacija o posjeti ministra vanjskih poslova Francuske Bernarda Kouchnera Bosni i Hercegovini, 9. i 10. 4. 2009.; 
 14. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  - ­  Izvještaj s prvog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za 2009. godinu, Strazbur, od 26. do 30. januara 2009.
  - ­  Zabilješka sa sastanka članova Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH s Jelkom Kacinom, poslanikom u Evropskom parlamentu, u svojstvu izaslanika Hansa Gerta Potteringa; 
 15. Razmatranje Dopunjenog orijentacionog plana rada Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, za 2009. godinu;
 16. Tekuća pitanja
  -­   Upoznavanje s Informacijom Regulatorne agencije za komunikacije BiH o pokretanju postupka za utvrđivanje liste kandidata za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH.