MENI

35. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma

9.12.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o općoj sigurnosti proizvoda (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u BiH (druga komisijska faza), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 4. Razmatranje informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  -     Liberalizacija viznog režima – Stavovi nakon podnošenja izvještaja gđe Tanje Fajon;
  -     Liberalizacija viznog režima – Plenarna sjednica Evropskog parlamenta, Brisel, 11. i 12. novembar 2009.;
  -     Vijeće Evrope (VE) - Dostava Izvještaja sa 80.sastanka Venecijanske komisije, održanog  9. i 10.10.2009., u Strazburu;
  -     Analiza rezultata referenduma u Irskoj - Lisabonski ugovor;
  -     Informacija Misije BiH pri Evropskoj uniji o razgovoru u Vijeću Evropske unije;
  -     Informacija o sjednici Komiteta za vanjske poslove (AFET) Evropskog parlamenta, 4. i .11.2009.;
  -     Informacija o njemačkoj stranci “Zeleni/Savez 90”.
  -     Informacija sa sastanka Vijeća EU o vanjskoj politici, 17.11.2009., Brisel;
  -     Analiza stavova Evropskog parlamenta s plenarne sjednice održane 11. i 12. 11. 2009. u vezi Liberalizacijom viznog režima;
  -     Verbalna nota Vijeća Evropske unije i Komisije Evropske zajednice;
 5. Razmatranje izvještaja o međunarodnim aktivnostima komisija i parlamentarnih delegacija PSBiH:
  -     Izvještaj sa IV. plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM), 23. i 24.10.2009.;
  -     Izvještaj s godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Centralnoevropkse inicijative, 27. i 28. oktobar 2009.;
  -     Izvještaj s Parlamentarnog seminara: Slobodna trgovina i regionalno unutrašnje tržište, Zagreb, Republika Hrvatska, 26. i 27.10.2009.;
  -     Zabilješka sa sastanka članova Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH s delegacijom Evropske komisije, 5.11.2009.;
 6. Tekuća pitanja.