MENI

03. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

23.4.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Obraćanje Brus McLain-a, savjetnika glavnokomandujućeg NATO štaba u BiH;
 2. Verificiranje zapisnika 1. i 2. sjednice Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o odbrani BiH (predlagači poslanici-delegati: Momčilo Novaković i Slobodan Šaraba);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje zahtjeva gen.maj. Hajrudina Grabovice;
 6. Informativno razmatranje Ažurirane liste zemalja pod embargom UN-a i EU-e na izvoz NVO (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 7. Informativno razmatranje Prijedloga britanskih diplomata za rješavanje problema decertificiranih policajaca BiH (sačinilac: Stalna misija BiH pri UN i Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 8. Rezolucija Evropskog parlamenta o navodnom CIA-inom korištenju Evropskih zemalja za prebacivanje i nezakonito zatvaranje zatvorenika (Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 9. Tekuća pitanja:
  - Informacija sa sastanka predstavnika Zajedničke komisije za parlamentarcima i parlamentarnim izvještačima SR Njemačke;
  - Informacija sa sastanka predstavnika Zajedničke komisije i Brus McLane, savjetnika Glavnokomandujućeg NATO-a u BiH;
  - Informacija o prisustvovanju predstavnika Zajedničke komisije ispraćaju pete rotacije jedinice OS BiH za uništavanje NUS-a u Irak;
  - poziv G.Marshall Centra iz BiH za učešće na seminaru o temi: „Reforma pravnog i sigurnosnog sektora u BiH i zemljama Zapadnog Balkana“, 18.-22.juni 2007. godine;
  - poziv UNDP-a u BiH za učešće na radionici o temi:“Uništavanje malog oružja i municije“, Mostar, 6.-8. maj 2007. godine;
  - poziv NATO Štaba u Sarajevu za učešće na seminaru o „PFP/NATO Sporazumu o statusu snaga (SOFA)“, Neum, 13.-18. maj 2007. godine;
  - poziv G.Marshall Centra za sigurnosne studije i DCAF-a iz Ženeve za učešće Željka Grubešića na ljetnom seminaru u oblasti naprednih sigurnosnih studija, Garmisch-Partenkirchen, Njemačka,od 6. jula -3. avgusta 2007. godine.